Barn & Ungdom

”Vi är individer som utövar en individuell idrott men vi gör det tillsammans i grupp där gruppen och samhörigheten med den är viktig. Vi utvecklas tillsammans för att nå individuella mål.”  

Den organiserade barn och ungdomsverksamheten bedrivs enbart på mountainbike-cyklar. Ungdomar som vill träna landsväg hänvisas till klubbens aktiviteter för vuxna.

Vi har en Facebookgrupp knuten till Barn- och ungdomsverksamheten. Det är en privat grupp, men den går att hitta på Facebook. Klicka annars på länken här nedanför för att komma direkt till gruppen.

CK Fix – Barn & ungdom – Privat Facebook-sida.

Mer information om CK Fix barn- & ungdomsverksamhet

Senast uppdaterat 2024-03-14. Observera att ändringar kan förekomma. Nedan text beskriver den planerade verksamheten för CK Fix Barn- & ungdomsträning för 2024.

Cykelklubben Fix

CK Fix är Skånes äldsta cykelklubb och har varit aktiv sedan 1920 då klubben bildades.

Medlemskap

Medlemskap är ett krav för att få deltaga i klubbens aktiviteter. Utöver medlemskap tillkommer
avgifter i samband med läger och tävlingar men inga träningsavgifter eller terminsavgifter. Man blir
medlem genom att gå till bli medlem här på hemsidan och fyller i formuläret.

Viktigt är, att om man löser ett familjemedlemskap så måste man fylla i namn och personnummer för alla i familjen som skall bli medlemmar. För familjemedlemskap gäller 400 kr för första familjemedlemmen och därefter 200 kr/person. Betalning sker genom att man sätter in avgiften på klubbens bankgiro. Extra viktigt är att man skriver i meddelandefältet vem inbetalningen gäller för och vid familjemedlemskap anger alla familjemedlemmar.

När man blir medlem sätter man in avgiften på bankgiro 761-4126. Klubben skickar ut länk vid årsskifte.

Klubbkläder

Klubbkläder köps av cyklisterna själva via en webshop som har öppet några gånger per år. Kläderna tillverkas efter beställning och leveranstiden är normalt runt 5-6 veckor. Ungdomar växer snabbt så det kan finnas en del begagnade kläder att få tag på vid behov.

Barn- & ungdomsverksamheten

Den organiserade barn och ungdomsverksamheten bedrivs enbart på mountainbike-cyklar.
Ungdomar som vill träna landsväg hänvisas till klubbens aktiviteter för vuxna. Vi är individer som
utövar en individuell idrott, men vi gör det tillsammans i grupp, där gruppen och samhörigheten med den är viktig. Vi utvecklas tillsammans för att nå våra individuella mål.

Planerade aktiviteter

Träning

Just nu pågår planering av träning inför kommande säsong.

För tillfället lider vi brist på ledare, så om någon är intresserad av att bli ledare, så är ni välkomna att anmäla detta på info@ckfix.se

Detta innebär att det i nuläget inte finns någon grupp för de minsta barnen eller nybörjare.

För äldre barn med god cykelvana kan man kontakta oss på samma adress för fortsatt dialog.          

Det finns 2 olika grupper i klubbens barn- & ungdomsverksamhet, båda kör enbart Mountainbike.

Endurogruppen (ca. 18st) med en snittålder på ca.15år som kör uteslutande Enduro o Downhill. 

Trailgruppen, där snittålder är runt 12år och fokus är både stigcykling, lite Enduro och en del grundläggande teknik.

Alla ledare är engagerade på ideell basis och cykling är generellt mer resurskrävande än tex ett fotbollslag om man beaktar förhållandet aktiva & ledare.

Alla som bedöms kunna passa in i befintliga grupper kommer att ges möjlighet att ”provträna” enl. ök. med respektive ledare.

Klubbtävlingar

Klubben arrangerar oftast ett klubbmästerskap i mountainbike som körs på Brohult på hösten. Detta körs tillsammans med vuxna men i olika race, banor och klasser beroende på ålder.

Tävling

Det finns många olika typer av tävlingar för olika åldrar och ambitionsnivåer. Vi har ingen speciell
tävlingsgrupp utan vilken grupp man än tillhör så finns det möjlighet att tävla om man vill. Det finns
inga krav eller förväntningar från klubben att prestera på tävling. Är man sugen på att tävla så
kontakta en någon ledare så får ni hjälp.

Brohult

Brohult (Dalhems grönområde) är stället vi tränar på i Helsingborg. Här finns en MTB slinga som
klubben tillsammans med kommunen har anlagt. Vi har inte ensamrätt till området utan delar detta
med discgolf, cricket och övrig allmänhet, så vi måste visa hänsyn till dessa.
Samling och upprop innan träningarna här sker i anslutning till parkeringen röd cirkel för alla grupper
(Sydstens P-plats)

Övrigt

 • Godkänd och hel hjälm är obligatoriskt, handskar och glasögon är bra att ha.
 • En reservslang med rätt dimension bör finnas med, kan tejpas fast på tex sadelstolpen eller tas med i en sadelväska.
 • Fylld vattenflaska bör finnas med på cykeln.
 • En frukt, müslibar eller liknande kan vara bra att ha med för energipåfyllning efter träningen.

Facebook, GDPR och publicering av bilder få social media

Fix B&U har en aktiv privat grupp på Facebook, där man måste vara medlem för att kunna skriva i
och få aviseringar. Denna är inte en envägskommunikation från ledare utan kan användas till att ge
och ta emot tips mm.

Alla aktiva måste fylla i ett GDPR dokument där man bland annat godkänner eller underkänner publicering av bilder, videos med mera kopplat till verksamheten. Detta kan vara i form utav infoblad, webbsida eller på social media typ Facebook. Dokumentet finns att ladda ner från B&U gruppen på Facebook.

Försäkring

Försäkring för aktiv ingår inte genom medlemskap i klubben. Ungdomar som innehar en
tävlingslicens
är försäkrade genom den. För övriga rekommenderar vi att man tecknar en försäkring.

Inställda träningar

Tyvärr händer det att vi tvingas ställa in träningar. Detta kan tex bero på väder eller att lokala
tävlingar engagerar ledare och deras barn.

Uppmaning till föräldrar

 • Det förväntas att man som förälder ställer upp vid enstaka tillfällen. Det kan gälla skjuts, banfixardag, grilla korv på utflykt eller vara funktionär på något utav klubbens arrangemang.
 • Sök information själv innan ni ställer frågan till ledare via sms eller social media.
 • Kom i tid till träningarna. När träningen startar skall deltagarna vara klara för att cykla.
  • Ibland blir det inte som man tänkt sig och man behöver inte vända om hem för att man blivit sen.
 • Se till att underhålla deltagarnas cyklar så att de är i bra skick.
 • Rådfråga gärna ledare om tips och hjälp angående cyklar, underhåll och reparation men förvänta er inte att ledare mekar med ungdomarnas cyklarna annat än i nödfall vid en punktering eller liknande som inträffat under träningen.