Barn & Ungdom

”Vi är individer som utövar en individuell idrott men vi gör det tillsammans i grupp där gruppen och samhörigheten med den är viktig. Vi utvecklas tillsammans för att nå individuella mål.”  

Den organiserade barn och ungdomsverksamheten bedrivs enbart på mountainbike-cyklar. Ungdomar som vill träna landsväg hänvisas till klubbens aktiviteter för vuxna.

Vi har en Facebookgrupp knuten till Barn- och ungdomsverksamheten. Det är en privat grupp, men den går att hitta på Facebook. Klicka annars på länken här nedanför för att komma direkt till gruppen.

CK Fix – Barn & ungdom – Privat Facebook-sida.

Mer information om CK Fix barn- & ungdomsverksamhet

Senast uppdaterat 2022-03-23. Observera att ändringar kan förekomma. Nedan text beskriver den planerade verksamheten för CK Fix Barn- & ungdomsträning för 2022.

Cykelklubben Fix

CK Fix är Skånes äldsta cykelklubb och har varit aktiv sedan 1920 då klubben bildades.

Medlemskap

Medlemskap är ett krav för att få deltaga i klubbens aktiviteter. Utöver medlemskap tillkommer
avgifter i samband med läger och tävlingar men inga träningsavgifter eller terminsavgifter. Man blir
medlem genom att gå till bli medlem här på hemsidan och fyller i formuläret.

Viktigt är, att om man löser ett familjemedlemskap så måste man fylla i namn och personnummer för alla i familjen som skall bli medlemmar. För familjemedlemskap gäller 400 kr för första familjemedlemmen och därefter 200 kr/person. Betalning sker genom att man sätter in avgiften på klubbens bankgiro. Extra viktigt är att man skriver i meddelandefältet vem inbetalningen gäller för och vid familjemedlemskap anger alla familjemedlemmar.

När man blir medlem sätter man in avgiften på bankgiro 761-4126. Som aktiv medlem kommer nya medlemsavgifter att betalas via Sportadmin, ett verktyg vi använder oss av för att hantera bland annat medlemsregister och avgifter. Klubben skickar ut länk vid årsskifte.

Klubbkläder

Klubbkläder köps av cyklisterna själva via en webshop som har öppet några gånger per år. Kläderna tillverkas efter beställning och leveranstiden är normalt runt 5-6 veckor. Ungdomar växer snabbt så det kan finnas en del begagnade kläder att få tag på vid behov.

Barn- & ungdomsverksamheten

Den organiserade barn och ungdomsverksamheten bedrivs enbart på mountainbike-cyklar.
Ungdomar som vill träna landsväg hänvisas till klubbens aktiviteter för vuxna. Vi är individer som
utövar en individuell idrott, men vi gör det tillsammans i grupp, där gruppen och samhörigheten med den är viktig. Vi utvecklas tillsammans för att nå våra individuella mål.

Planerade aktiviteter

Träning

För Rosa, Blå, Gul, Röd, Grå och Grön grupp

Sommarträningen pågår från vecka 13 t o m vecka 43 med uppehåll följande perioder:

 • Påsk, vecka 15
 • Kristi himmelsfärdsdag 26/5
 • Semesteruppehåll vecka 27 till och med vecka 30.

Ordinarie träningstillfällen:

Torsdagar 18:00-19:30 (Vintertid 18:00-19:00)

Sommartid:
Samling 17:45 vid P-platsen Sydsten, Grusvägen.
Vintertid:
Samling 17:45 vid utegymmet i Jordbodalen.

Söndagar 10:00-11:30

Samling 09.45 vid P-platsen Sydsten, Grusvägen om inget annat kommunicerats. Ibland tränar vi på
andra ställen men i dessa fall kommuniceras detta innan.

För Röd-Grön grupp (EJ övriga)

Tisdagar 18:00

Samling 17:45 vid P-platsen Sydsten, Grusvägen.
Dessa träningar är fysiskt krävande och tänkta för de som normalt tränar med röd-grön grupp.
Gruppen informeras via e-post inför varje tillfälle.

Prova-på-tillfällen

För grupperna Rosa, Blå, Gul, Röd, Grå och Grön

Nya ungdomscyklister är välkomna att träna med oss under ”prova-på-veckor”. Tänk på att det är
obligatorisk närvaro av förälder under dessa tillfällen, fram till att ledarna bedömer respektive ny
cyklist som ”självgående”. Det avsätts ledare för att informera och guida runt föräldrar i området
under hela träningspasset.
Planerade prova på tillfällen är:

 • Omgång 1: 27-mars, 31-mars, 3-april, 7-april
 • Omgång 2: vecka 31-32

Klubbtävlingar

Klubben arrangerar ett klubbmästerskap i mountainbike som körs på Brohult i september
(preliminärt). Detta körs tillsammans med vuxna men i olika race, banor och klasser beroende på
ålder.

Medaljjakten

Medaljjakten är ett träningsarrangemang då man kör en testbana individuellt på tid. Det finns tre
olika banor och olika tider man skall klara för att få medalj. Banorna är en del av den rosa slingan på
Brohult.

 • Bronsvarvet – Många tekniskt svåra partier undviks
 • Silvervarvet – Några tekniska svåra partier undviks
 • Guldvarvet – Alla svårigheter ingår

Detta är inte tänkt som en tävling mot sina klubbkompisar utan ett sätt att se sin egen utveckling då
man endast tävlar mot sig själv. Det ligger även till grund för vilken grupp man tränar i.
Medaljutdelning sker på julavslutningen i december.

Läger

Vi planerar för att åka på träningsläger med de äldre barnen i Röd-Grön samt Grå grupp till Isaberg i höst. Samma helg erbjuds övriga grupper en träningshelg på alternativa platser mer lokalt, fast utan övernattning. Preliminärt datum är helgen v38.

Beskrivning av grupperna i Barn- & ungdomsverksamheten

Gruppindelningen är inte hårt baserad på ålder utan mer på förmåga, erfarenhet och mognad

Orange grupp

Deltagarna i orange grupp är våra yngsta cyklister. Fokus ligger på att ha kul, lära sig att hantera
cykeln och jobba med tekniken. Tränar oftast tillsammans med rosa grupp.

Kriterium

Förälder är med på träningen på egen cykel, till dess att barnet bedöms klara sig själv. Avser både
förmåga och social kompetens.

Utvecklingsmål

Att under säsongen cykla bronsvarvet själv utan att sätta ner fötterna.

Rosa grupp

Deltagarna i denna
grupp är typiskt 9-12 år och cyklar på en cykel med 24” hjul eller större. Några har börjat cykla med
clipspsedaler och cykelskor.

Kriterium

Man behärskar att cykla bronsvarvet själv utan att behöva sätta ner fötterna.

Utvecklingsmål

Att under säsongen kunna cykla till sig en bronsmedalj i medaljjakten.
Fokus ligger på att ha kul, lära sig att hantera cykeln och jobba med tekniken.

Blå grupp

Deltagarna i denna grupp cyklar på cyklar med 27.5” eller 29” hjul och majoriteten kör med
clipspedaler och cykelskor. Fokus ligger på att hantera cykel och jobba med tekniken men även en
del fysiskt krävande övningar ingår. Blå grupp tränar oftast tillsammans med gul grupp.

Kriterium

Man behärskar att cykla bronsvarvet på bronstid och har de tekniska kunskaperna för att cykla
silvervarvet.

Utvecklingsmål

Att under säsongen kunna cykla till sig en silvermedalj i medalj-jakten.

Gul grupp

Gul grupp är ganska jämförbar med blå grupp.

Kriterium

Har utvecklade tekniska kunskaper och cyklar silvervarvet på silvertid.

Utvecklingsmål

Att under säsongen kunna cykla till sig en guldmedalj i medaljjakten

Röd grupp

Röd grupp är för de erfarna cyklisterna med inriktning på XCO. Cyklisterna har tränat regelbundet
under flera års tid och har god kondition, behärskar tekniken och cyklar hela rosa slingan. Man har
en mognad som gör att man kan ta till sig information och instruktioner från ledare och man har en
cykel i bra skick som man underhåller väl. Som deltagare här gillar man att träna hårt, ”ta ut sig” och
att träna på tävlingsspecifika moment såsom starter & målgester.
Röd grupp tränar ofta tillsammans med grön grupp.

Kriterium

Har cyklat till sig en guldmedalj i medalj-jakten (1-varv)

Utvecklingsmål

Guldtid på två varv.

Grön grupp

Grön grupp är ganska jämförbar med röd grupp.

Kriterium

Har cyklat medaljjakten, två varv, på guldtid.

Utvecklingsmål

Guldtid på tre varv.

Grå grupp

Grå grupp är för de erfarna cyklisterna med inriktning på Enduro. Man har tränat regelbundet i flera
år och har en cykel som är avsedd för att cykla i svår terräng, typiskt en heldämpad cykel. Man har
en mognad som gör att man kan ta till sig information och instruktioner från ledare och man har en
cykel i bra skick som man underhåller väl. Som deltagare här gillar man att köra i tekniskt svåra
nedförsbackar men man kan även ta ut sig fysiskt. Den fysiska träningen är mer inriktad på
explosivitet än uthållighetsträning. För att skapa förutsättningar för utmanade och utvecklande
träningspass så förläggs träningarna på olika platser, framför allt Brohult/Dalhem, Sofieroskogen och
Vallåsen. För vissa träningspass krävs skyddsutrustning i form av Full-face hjälm, ryggskydd,
knäskydd och armbågsskydd. Grå grupp tränar med övriga grupper när man inte har Endurospecifika
träningar.

Kriterium

Man har cykelvana och teknik för att kunna cykla röda enduroleder i hög fart med kontroll. Fysiskt
klarar man att cykla guldvarvet i närheten av guldtid.

Utvecklingsmål

Utveckla teknik, kontroll och fart för olika typer av enduroleder inkl svart. Utveckla fysik och
kondition för att kunna hantera både tävlingssträckor och transportsträckor i Endurotävlingar.
Guldtid på ett varv.

Tävling

Det finns många olika typer av tävlingar för olika åldrar och ambitionsnivåer. Vi har ingen speciell
tävlingsgrupp utan vilken grupp man än tillhör så finns det möjlighet att tävla om man vill. Det finns
inga krav eller förväntningar från klubben att prestera på tävling. Är man sugen på att tävla så
kontakta en någon ledare så får ni hjälp.

Kort presentation av ungdomsledarna och kontaktuppgifter

Majoriteten av ledarna är erfarna som ungdomsledare och har genomgått flertalet utbildningar.
Samtliga ledare har visat upp ett begränsat registerutdrag från polisen enligt gällande regler. Under
träningstillfällena har ledarna gula tröjor eller västar märkta ”ledare”.

Linus Pråme

Uppväxt i Kvistofta, där tennis, ju jiutsu, segling & fotboll präglade mitt idrottsintresse. När fotbollsskorna lades på hyllan till förmån för ”En svensk klassiker”, blev det startskottet för en sväng på 15 år med triathlon & multisport. Nu blir det
mest mtb & cykelcross. Jag har varit ledare i CK Fix i snart 4 år, med 2 aktiva barn i gruppen. Jobbar som brandman i Höganäs

Kontakt

0708-48 19 67
linusprame@gmail.com

Ledare för röd och grön grupp

Andreas Olsson

Uppväxt i Rydebäck, spelade fotboll och ishockey som ungdom. Börjat cykla i vuxen ålder och har då tävlat i triathlon, landsväg, mountainbike och cykelcross.
Ledare i Fix sedan 2016.
Jobbar på Ericsson i Lund.

Kontakt

0705-97 38 83
andreas.olsson74@gmail.com

Andreé Ohlin

Uppväxt i Helsingborg och Åstorp. Har en bakgrund inom främst kampsport men har provat det mesta genom åren. Fokus idag ligger på mountainbike och landsvägscykling. Ledare i barn/ungdom sedan 2020 och har ett barn i gruppen. Arbetar som statlig byggnadsvårdare.

Kontakt

0702-43 42 44
andree.ohlin@gmail.com

Ledare för blå och gul grupp

Malin Falkman

Uppväxt i Mörarp och bosatt i Helsingborg. Har under många år spelat fotboll. Jag har 2 barn och startade med mountainbike när äldsta sonen började i Fix 2018.
Ledare sedan 2020.
Jobbar på Perstorp AB.

Kontakt

0708-63 23 45
malinfalkman@hotmail.com

Sven Dressler

Uppvuxen utanför Frankfurt i Tyskland, började jag som barn att träna fridrott och Judo, men släppte snabbt friidrotten till förmån för cykling. Under tonåren blev det fokus på kampsport och american football och först när jag kommit till Sverige 2008
hamnade jag på cyklingen ingen. Ledare i Fix sedan ca. 5 år och har 2 barn i gruppen. Jobbar med projektledning i vindkraftsindustrin.

Kontakt

0793-13 57 58
svendressler@gmx.de

Per Björnson

Uppvuxen i Munka-Ljungby utanför Ängelholm spelade fotboll och tränade kampsport i barn och ungdomsåren, cykelintresset började med bmx och
sen mountainbike för att efter många års uppehåll väckas igen med landsväg, triathlon och nu mountainbike igen. Har två barn som är aktiva i Fix varav en i minifixarna. Ledare i Fix sedan ett år.
Jobbar på MilDef här i Helsingborg

Kontakt

0768-71 75 52
perbjo1978@gmail.com

Ledare för rosa och orange grupp

Oscar Törnebrant

Uppväxt i Stockholm och spelade som junior hockey i AIK. Började med MTB som 15-åring och kör idag gärna XC, enduro och landsväg. Åker även en hel del skidåkning utför och springer traillopp. Har två barn i Fix BoU, Clara 10 år och Sixten 7 år.

Kontakt

0706-03 33 26
o.bjorkman@gmail.com

Jesper Flodstrand

Under ungdomsåren tävlade jag i cykel, längdåkning och friidrott, har även tränat judo under en period. Sen har det varit ett långt uppehåll, men började åter cykla igen för ca 12-13 år sedan. Har bl.a. varit ledare för nybörjargruppen på Tisdagscyklingen
under ett antal år. Satt i CK Fix styrelse och fick ansvaret att dra igång barn och
ungdomsverksamheten för ca 6 år sedan.

Kontakt

0707-23 12 11
jesper.flodstrand@hotmail.se

Henrik Sahlin

Uppväxt i Uddevalla, började tävla i mountainbike som 12 åring och som 15 åring även på landsväg. Har fortsatt med cykelträning och tävling sedan dess. Har en dotter som är aktiv i Barn och Ungdom
och ledare i Fix sedan 2021.

Kontakt

0704-39 34 77
hsahlin@gmail.com

Ledare för grå grupp

Tobias Nordström

Tobias Nordström 47 år och bor i Glumslöv.
Älskar naturen så cykling blir en naturlig sport, speciellt Endurocykling. Tobias spenderar även en hel del tid på havet då kajtsurfing är ett stort intresse.

Kontakt

0735-46 67 44
tobias.nordstrom73@gmail.com

Marcus Wiedner

Bor i Glumslöv, cyklade mountainbike och bmx som ung och cykelintresset är numera landsväg, enduro och downhill cykling. Jobbar på Axis Communications i Lund.
Ledare i Ck Fix sedan ca 1 år, har två barn som är aktiva i klubben.

Kontakt

0705-44 12 74
marcus.wiedner@gmail.com

Magnus Persson

Uppvuxen i Glumslöv och nu bosatt i
Helsingborg. Har en bakgrund som
tävlingssimmare och har börjat cykla mountainbike för ca 5år sedan. Blev invald som ledare i Fix för 3år sedan då min grabb är aktiv barn & ungdom sedan 4 år tillbaka.

Kontakt

0703-01 27 74
persson.magnus77@gmail.com

Brohult

Brohult (Dalhems grönområde) är stället vi tränar på i Helsingborg. Här finns en MTB slinga som
klubben tillsammans med kommunen har anlagt. Vi har inte ensamrätt till området utan delar detta
med discgolf, cricket och övrig allmänhet, så vi måste visa hänsyn till dessa.
Samling och upprop innan träningarna här sker i anslutning till parkeringen röd cirkel för alla grupper
(Sydstens P-plats)

Övrigt

 • Godkänd och hel hjälm är obligatoriskt, handskar och glasögon är bra att ha.
 • En reservslang med rätt dimension bör finnas med, kan tejpas fast på tex sadelstolpen eller tas med i en sadelväska.
 • Fylld vattenflaska bör finnas med på cykeln.
 • En frukt, müslibar eller liknande kan vara bra att ha med för energipåfyllning efter träningen.

Facebook, GDPR och publicering av bilder få social media

Fix B&U har en aktiv privat grupp på Facebook, där man måste vara medlem för att kunna skriva i
och få aviseringar. Denna är inte en envägskommunikation från ledare utan kan användas till att ge
och ta emot tips mm.

Alla aktiva måste fylla i ett GDPR dokument där man bland annat godkänner eller underkänner publicering av bilder, videos med mera kopplat till verksamheten. Detta kan vara i form utav infoblad, webbsida eller på social media typ Facebook. Dokumentet finns att ladda ner från B&U gruppen på Facebook.

Försäkring

Försäkring för aktiv ingår inte genom medlemskap i klubben. Ungdomar som innehar en
tävlingslicens
är försäkrade genom den. För övriga rekommenderar vi att man tecknar en försäkring.

IdrottOnline

IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsstöd och den plattform vi använder för
medlemsregister, SMS-grupper, närvaroregistrering med mera.

Inställda träningar

Tyvärr händer det att vi tvingas ställa in träningar. Detta kan tex bero på väder eller att lokala
tävlingar engagerar ledare och deras barn.

Uppmaning till föräldrar

 • Det förväntas att man som förälder ställer upp vid enstaka tillfällen. Det kan gälla skjuts, banfixardag, grilla korv på utflykt eller vara funktionär på något utav klubbens arrangemang.
 • Sök information själv innan ni ställer frågan till ledare via sms eller social media.
 • Kom i tid till träningarna. När träningen startar skall deltagarna vara klara för att cykla.
  • Ibland blir det inte som man tänkt sig och man behöver inte vända om hem för att man blivit sen.
 • Se till att underhålla deltagarnas cyklar så att de är i bra skick.
 • Rådfråga gärna ledare om tips och hjälp angående cyklar, underhåll och reparation men förvänta er inte att ledare mekar med ungdomarnas cyklarna annat än i nödfall vid en punktering eller liknande som inträffat under träningen.