Bli medlem

Medlemsavgiften för 2023 är 400kr för enskild medlem och 500kr för familjemedlemskap. Glöm inte att uppge samtligas namn samt personnummer vid anmälan att bli medlem. Detta gör du i fältet Ytterligare familjemedlemmar.

Avgiften betalas in på CK Fix bankgironummer 761-4126.

Gällande familjemedlemskap gäller något av följande:

  • Vuxna och barn boende på samma adress.
  • Föräldrar på olika adress med gemensam vårdnad om barn.