Bli medlem

Medlemsavgiften för 2024 är 400 kr för enskild medlem och för familjemedlemskap gäller 400 kr för första familjemedlemmen och därefter 200 kr/person. Glöm inte att uppge samtligas namn samt personnummer vid anmälan att bli medlem. Detta gör du i fältet Ytterligare familjemedlemmar.

Maila gärna info@ckfix.se för att fråga om där finns plats för ditt barn i någon barngrupp innan du betalar medlesmavgiften.

När man blir medlem sätter man in avgiften på bankgiro 761-4126.   

Gällande familjemedlemskap gäller något av följande:

  • Vuxna och barn boende på samma adress.
  • Föräldrar på olika adress med gemensam vårdnad om barn.